Strona główna => Zbiorowiska roślinne – 10 typów-znasz wszystkie?

Zbiorowiska roślinne – 10 typów-znasz wszystkie?

  IMG 20170716 155737 - Zbiorowiska roślinne - 10 typów-znasz wszystkie?

  Zbiorowiska roślinne w Polsce dzielą się na kilka typów. A te typy dzielą się na rodzaje. Pewnie każdy wie, co to są za typy. Ale co do rodzai to już bardziej skomplikowane. Wyróżnia się 10 takich typów. Chociaż pewnie nie wszyscy wiedzą, że to tak się nazywa.

  Zbiorowiska roślinne to:

  1. Lasy liściaste
  2. Lasy iglaste
  3. Zarośla krzewiaste
  4. Zbiorowiska wodne i przywodne
  5. Zbiorowiska torfowiskowe
  6. Zbiorowiska trawiaste
  7. Zbiorowiska trawiaste o charakterze murawowym
  8. Zbiorowiska trawiaste o charakterze łąkowym
  9. Zbiorowiska ziołoroślowe
  10. Zbiorowiska synantropijne

  Te typy, a przynajmniej dwa pierwsze to każdy zna i je używa w życiu codziennym. Z pozostałymi to już trochę trudniej….

  Zbiorowiska roślinne podane wcześniej mają swoje rodzaje.

  Zatem do lasów liściastych zaliczają się:

  • łęgi wierzbowo – topolowe
  • łęgi olszowo – jesionowe
  • olsy
  • buczyny
  • grądy wysokie
  • kserotermiczne dąbrowy

  Lasy iglaste dzielą się natomiast na:

  • bory sosnowe
  • bory mieszane
  • bory świerkowe
  • dolnoreglowe bory jodłowe

  Kolejny typ –zarośla krzewiaste-dzieli się:

  • czyżnie
  • zarośla ligustru
  • zarośla z dereniem
  • zarośla wierzb wąskolistnych
  • zarośla wierzb szerokolistnych
  • wrzosowiska (występują tu rośliny kwaśnolubne – post o tym tutaj)
  • wysokogórskie zarośla kosodrzewiny

  Co do zbiorowisk wodnych i przywodnych to zalicza się:

  • zbiorowiska o liściach całkowicie zanużonych
  • zbiorowiska o liściach pływających
  • szuwary właściwe
  • szuwary wielkoturzycowe

  Następne są zbiorowiska torfowiskowe. A tu można podzielić na torfowiska:

  • wysokie
  • niskie
  • przejściowe

  Zbiorowiska trawiaste:

  • murawy
  • łąki

  Zbiorowiska trawiaste o charakterze murawowym dzielą się na:

  • murawy wydm nadmorskich
  • murawy napiaskowe
  • murawy kserotermiczne
  • murawy wysokogórskie
  • murawy wysokogórskie na siedliskach wapiennych
  • murawy wysokogórskie siedlisk kwaśnych
  • murawy galmonowe
  • zbiorowiska solniskowe

  Natomiast biorąc pod uwagę zbiorowiska trawiaste o charakterze łąkowym wyróżnia się:

  • łąki ziołoroślowe
  • łąki trzęślicowe
  • łąki kaczyńcowe
  • łąki świeże

  A do zbiorowisk synantropijnych zalicza się:

  • rośliny ruderalne
  • rośliny segetalne

  Wszystkie te zbiorowiska roślinne są ważną częścią całej flory w Polsce. I występują praktycznie prawie na całym obszarze kraju. Zatem należy wspomnieć co to jest las?

  Las – zwarte wielopiętrowe zbiorowisko drzew i roślin zielnych występujących w określonych warunkach środowiskowych.