Strona główna => Cele uprawy gleby – to co ważne w ogrodnictwie

Cele uprawy gleby – to co ważne w ogrodnictwie

  cele-uprawy-gleby

  Cele uprawy gleby są dość istotne w ogrodnictwie i rolnictwie. Warto znać je, gdyż one pomogą w uprawie gleby. Celem zasadniczym uprawy gleby jest stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju roślin. A mianowicie zadaniem uprawy gleby jest nadanie jej sprawności, czyli takiego stanu, w którym wzrost roślin przebiega optymalnie. We wcześniejszych postach zostało wspomniane co to jest gleba (klik) oraz czym jest uprawa gleby (klik). Jednym z ważnych pojęć dotyczących gleboznawstwa jest też kultura gleby. Zatem czym jest kultura gleby?

  Kultura gleby – wynik celowej i przemyślanej działalności człowieka.

  Aby stworzyć takie optymalne warunki dla wzrostu roślin nie można zapomnieć też o zabiegach spulchniających i wyrównujących glebę (więcej tutaj). Dzięki właśnie tym zabiegom uwzględnione zostały 4 cele uprawy gleby.

  Cele uprawy gleby to:

  1. uzyskanie i utrwalenie struktury gruzełkowatej gleby

  warunkiem ochrony struktury gruzełkowatej jest wykonanie zabiegów uprawowych przy właściwej wilgotności gleby.

  2. regulacja stosunków powietrzno – wodnych w glebie

  w celu poprawy gospodarki wodnej gleby stosuje się ugniatanie jej powierzchni. Może to być wałowanie.

  3. poprawa warunków cieplnych

  powierzchniowa, dobrze napowietrzona warstwa gleby zabezpiecza warstwy głębsze przed gwałtownymi zmianami temperatury.

  4. stworzenie korzystnych warunków dla organizmów żyjących w glebie

  tutaj chyba nie trzeba być specjalistą, aby wiedzieć, iż “robaczki“, które żyją w glebie mają duży wpływ na to, aby gleba miała odpowiednie właściwości do optymalnego rozwoju roślin. Jeśli gleba będzie miała szybki rozkład materii organicznej tym szybciej powstanie próchnica.

  Dodatkowymi celami uprawy gleby mogą też:

  • niszczenie resztek pożniwnych w glebie.

  A mianowicie mowa tu o wykonywaniu podorywek,

  • zwalczanie chorób i szkodników.

  Tutaj trzeba zastosować środki ochrony roślin w zależności z jakim szkodnikiem ma się do czynienia. Tutaj polecam dwie strony, które sprzedają dobrej jakości takie środki (link afiliacyjny): środki nr 1 oraz środki nr 2. Takie środki można zakupić również w centrach ogrodniczych.

  • wymieszanie z glebą nawozów i herbicydów (herbicydy – środki ochrony roślin niszczące chwasty).

  Jest wiele znanych środków niszczących chwasty. Jednak godnym polecenia jest środek Roundup (link afiliacyjny). Przy czym należy pamiętać, iż ten środek nie tylko niszy chwasty, ale i rośliny ozdobne.

   

  P.S. Post zawiera linki afiliacyjne.