Pytań dotyczących gleby i jej uprawy jest bardzo dużo. Dział gleboznawstwa jest też obszerny i nie łatwo odpowiedzieć na wszystkie pytania. We wcześniejszym poście była definicja gleby (link). Zatem wiedząc czym jest gleba warto się skupić tym razem co to jest uprawa gleby?

Uprawa gleby – oddziaływanie na wierzchnią warstwę różnymi maszynami i narzędziami uprawowymi.

Te oddziaływania dają wiele korzyści glebie, na której mają rosnąć rośliny. Wyróżnia się 9 zabiegów spulchniających i wyrównujących glebę. Są to tak zwane uprawki, czyli zabiegi wykonywane przy pomocy różnych maszyn. Dzielą się na:

 • uprawki odwracające glebę,
 • uprawki spulchniające i wyrównujące powierzchnię gleby,
 • uprawki ugniatające, kruszące powierzchniową warstwę gleby.

Przechodząc do zabiegów spulchniających i wyrównujących glebę można wyróżnić:

1.kultywatorowanie

Zabieg ten ma na celu spulchnianie, kruszenie i mieszanie gleby. Stosuje się ten zabieg w celu:

 • poprawienia przewiewności gleby
 • wymieszania nawozów mineralnych
 • niszczenia chwastów trwałych.
2. bronowanie

Spulchnia płytko glebę i wyrównuje jej powierzchnię. Zabieg ten wykonuje się po każdej orce. Przez bronowanie niszczy się również wschodzące chwasty, dodatkowo miesza nawozy mineralne z glebą.

3. włókowanie

Oprócz wyrównywania to dodatkowo spulchnia glebę. Zabieg ten wykonuje się wczesną wiosną, aby ograniczyć straty wody.

4. wałowanie

Jest to zabieg ugniatający i kruszący powierzchnię gleby. Jest ważny gdy gleba jest bardzo spulchniona, a trzeba wykonać siew. Celem wałowania jest:

 • poprawienie wilgotności warstwy ornej,
 • zwiększenie podsiąkania wody
 • zniszczenie większych brył
5. podorywka

Zazwyczaj wykonuje się latem. Ma na celu:

 • przerwanie ciągłości kapilar w celu zmniejszenia strat wody w glebie,
 • zniszczenie resztek pożniwnych i wymieszanie ich z glebą,
 • stworzenie optymalnych warunków dla skiełkowania chwastów, aby łatwiej było je zniszczyć.
6. orka przedzimowa

Jak sama nazwa wskazuje orkę wykonuje się przed zimą, czyli późną jesienią i jest to ostatni zabieg wykonywany na polu. Celem tej orki jest przede wszystkim:

 • umożliwienie głębokiego przemarznięcia gleby,
 • zatrzymanie w bruzdach jak największej ilości śniegu, który poprawia wilgotność gleby,
 • poprawa stosunków powietrzno – wodnych,
 • zniszczenie niektórych szkodników glebowych,
 • ułatwienie wykiełkowania chwastów, które szybciej się później zniszczy.
7. orka siewna

Wykonywana jest w końcu lata. Ta orka przygotowuje glebę do siewy lub sadzenia roślin. Ta orka ma na celu dokładne pokruszenie skib, dodatkowo wymieszanie nawozów mineralnych oraz zapewnienie korzystnych warunków dla roślin.

8. orka wiosenna

Wykonuje się przede wszystkim na ciężkich i zbyt wilgotnych glebach, gdyż powoduje silne przesuszenie roli.

9. orka przykrywająca nawozy mineralne

Jest to orka, której nie wykonuje się jako osobnej uprawki. Na ogół wykonywana jest w czasie orki siewnej lu przedzimowej. Ważne jest, aby została wykonana bardzo starannie, gdyż mogą związki azotowe i inne mineralne ulotnić się co nie jest korzystne do uprawy roślin na takiej glebie.

 

P.S. Post zawiera linki afiliacyjne