Dobrze znane grupy zbiorowisk roślinnych ( więcej można przeczytać w tutaj) są najczęściej używane w życiu codziennym. Gorzej z rodzajami, a już z roślinami, jakie tam występują to naprawdę kłopot. Dlatego też przy każdym rodzaju warto wiedzieć 5 gatunków roślin jakie występują w danej grupie roślinnej. Gatunki roślin  5 z 10 zbiorowisk roślinnych wyglądają następująco:

Lasy liściaste

 • łęgi wierzbowo – topolowe
 1. wierzba biała
 2. topola biała
 3. czeremcha zwyczajna
 4. chmiel zwyczajny
 5. kielisznik zaroślowy
 • łęgi olszowo – jesionowe
 1. olsza czarna
 2. jesion wyniosły
 3. czartwa pospolita
 4. kruszyna pospolita
 5. bez czarny
 • olsy
 1. olsza czarna
 2. świerk pospolity
 3. porzeczka czarna
 4. psianka słodkogórz
 5. trzcina pospolita
 • buczyny
 1. buk zwyczajny
 2. jodła pospolita
 3. czosnek niedźwiedzi
 4. żywiec gruczołkowaty
 5. przytulia wonna
 • kserotermiczne dąbrowy
 1. dąb szypułkowy
 2. sosna zwyczajna
 3. dziurawiec skąpolistny
 4. wiechlina gajowa
 5. lilia złotogłów

Lasy iglaste

 • bory sosnowe
 1. buk zwyczajny
 2. jałowiec zwyczajny
 3. kruszyna pospolita
 4. siedmaczek leśny
 5. traganek piaskowy
 • bory mieszane
 1. przedstawiciele lasów iglastych
 2. przedstawiciele lasów liściastych
 • bory świerkowe
 1. grab zwyczajny
 2. leszczyna pospolita
 3. świerk pospolity
 4. perłówka pospolita
 • dolnoreglowe bory jodłowe
 1. jodła pospolita

Zarośla krzewiaste

 • czyżnie
 1. tarnina
 2. bodziszek cuchnący
 3. gwiazdnica wielkokwiatowa
 4. wiechlina gajowa
 5. kuklik pospolity
 • zarośla ligustru
 1. ligustr pospolity
 2. śliwa tarnina
 3. dereń świdwy
 4. pięciornik biały
 5. pierwiosnek lekarski
 • zarośla z dereniem
 1. czeremcha zwyczajna
 2. dereń biały
 3. bez czarny
 4. czosnaczek pospolity
 5. bluszczyk kurdybanek
 6. pokrzywa zwyczajna
 • zarośla wierzb wąskolistnych
 1. wierzba biała
 2. wierzba krucha
 3. wierzba czarna
 4. wierzba purpurowa
 • zarośla wierzb szerokolistnych
 1. wierzba szara
 2. wierzba pięciopręcikowa
 3. wierzba uszata
 • wrzosowiska (występują tu rośliny kwaśnolubne – post o tym tutaj)
 1. wrzos zwyczajny
 2. mącznica lekarska
 3. turzyca wrzosowiskowa
 4. jastrzębiec baldaszkowaty
 5. jałowiec pospolity
 • wysokogórskie zarośla kosodrzewiny
 1. kosodrzewina
 2. porzeczka skalna
 3. świerk pospolity
 4. jarząb pospolity
 5. borówka czarna

Zbiorowiska wodne i przywodne

 • zbiorowiska o liściach całkowicie zanużonych
 1. rdestnica pływająca
 2. rogatek sztywny
 3. moczarka kanadyjska
 • zbiorowiska o liściach pływających
 1. osoka aloesowata
 2. grążel żółty
 3. żabiściek pływający
 4. grzybień biały
 • szuwary właściwe
 1. trzcina pospolita
 2. tatarak zwyczajny
 3. pałka szerokolistna
 4. jeżogłówka gałęzista
 5. manna mielec
 • szuwary wielkoturzycowe
 1. turzyca sztywna
 2. turzyca zaostrzona
 3. szczaw lancetowaty
 4. kosaciec żółty
 5. żabieniec babka wodna

Zbiorowiska torfowiskowe

 • wysokie
 1. rosiczka okrągłolistna
 2. modrzewnica zwyczajna
 3. bagno zwyczajne
 4. sosna zwyczajna
 5. borówka bagienna
 • niskie
 1. turzyca obła
 2. turzyca pospolita
 3. trzcinnik prosty
 4. siedmiopalecznik błotny
 5. mietlica psia
 • przejściowe
 1. turzyca bagienna
 2. brzoza niska
 3. wierzba czarniawa
 4. goździk pyszny
 5. kukułka krwista

Wszystkie te gatunki roślin można spotkać właśnie w tych zbiorowiskach. Oczywiście są jeszcze inne gatunki, ale wymienione powyżej są głównymi przedstawicielami danych zbiorowisk.