Strona główna => Uprawa roślin pod osłonami- wady i zalety

Uprawa roślin pod osłonami- wady i zalety

  uprawa roślin pod osłonami

  Rośliny ozdobne w zależności od sposobu prowadzenia upraw dzieli się na produkcję gruntową oraz produkcję pod osłonami, czyli w szklarniach, tunelach foliowych lub inspektach. Jeśli biorąc pod uwagę skalę produkcji to się wyróżnia dwie. A mianowicie produkcję amatorską i towarową. Zanim przejdziemy do dalszej części wpisu, warto wiedzieć co to jest uprawa roślin?

  Uprawa roślin – powielanie materiału roślinnego o cechach już utrwalonych, czyli rozmnażanie, a także właściwe przygotowanie terenu lub miejsca przeznaczonego do wykonywania koniecznych zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych.

  Mając na uwadze asortyment roślin ozdobnych to wyróżnia się produkcje, które są ściśle związane właśnie z danym działem:

  • produkcja kwiatów ciętych,
  • produkcja roślin doniczkowych z uwzględnieniem roślin doniczkowych ozdobnych z kwiatów,
  • produkcja roślin doniczkowych o ozdobnych liściach,
  • produkcja materiału rozmnożeniowego z uwzględnieniem in – vitro,
  • szkółkarstwo ozdobne,
  • hodowla roślin ozdobnych.

  Uprawa roślin pod osłonami – cele:

  1. umożliwienie producentom uzyskania plonów o dowolnej porze roku na precyzyjnie ustalony termin,
  2. skrócenie cyklów produkcji roślin,
  3. wprowadzenie i uzyskiwanie wyższej jakości, gdyż rośliny rosną w ściśle określonych warunkach dostosowanych do ich wymagań,
  4. prowadzenie pod osłonami roślin pochodzących z innych stref klimatycznych,
  5. uzyskiwanie lepszych wyników w rozmnażaniu roślin.

  Uprawa roślin – zalety:

  • z jednostki powierzchni uzyskuje się znacznie wyższy plon niż w uprawie w gruncie,
  • produkcja pod osłonami przynosi większe zyski niż produkcja w gruncie,
  • w produkcji pod osłonami uprawia się rośliny niezależnie od warunków panujących na zewnątrz,
  • istnieje możliwość regulowania kwitnienia i tempa wzrost roślin.

  Uprawa roślin – wady:

  • uprawy pod osłonami są bardziej kosztowne,
  • uprawy te wymagają dużej wiedzy i fachowości o produkcji.

  Jak widać wiele jest zalet dotyczących uprawy roślin pod osłonami. Jednak, aby zacząć uprawiać rośliny potrzebna jest wiedza oraz duże nakłady finansowe. Oczywiście można próbować uprawiać rośliny pod osłonami, jednak warto znać chociażby podstawowe wymagania oraz informacje na temat takiej uprawy. Przede wszystkim znajomość wymagań glebowych, a także trzeba pamiętać o odpowiednim nawożeniu (link afiliacyjny). Przy tej uprawie można stosować nawozy organiczne, ale warto zastanowić się czy nie lepiej zastosować nawozów mineralnych (więcej znajdziesz tutaj).