Strona główna => Melioracje – czy to jest potrzebne w ogrodnictwie?

Melioracje – czy to jest potrzebne w ogrodnictwie?

  melioracje-wodne-woda-w-ogrodnictwie

  Woda w ogrodnictwie jest niezwykle potrzebna. Każdy o tym wie, ale czy na pewno nadmiar wody jest potrzebny? Aby regulować wodę w rolnictwie czy ogrodnictwie potrzebne są urządzenia do regulowania tej wody. Zatem czym są te melioracje wodne?

  Melioracje wodne – zespół zabiegów technicznych i rolniczych, mających na celu poprawę stosunków pomiędzy wodą a powietrzem w glebie.

  Wszystkie zabiegi spulchniające i wyrównujące glebę (możesz poczytać o tym tutaj) w głównej mierze miały też za zadanie poprawić stosunki powietrzno – wodne (cele uprawy gleby – poczytasz tutaj), aby woda była dla roślin dostępna przez cały okres wegetacji. Oczywiście to nie znaczy, że roślin nie należy podlewać. Wręcz przeciwnie należy podlewać, aby uzupełniać tą wodę. Jednak trzeba wziąć też pod uwagę czy dane rośliny potrzebują dużo wody czy też nie, gdyż nie wszystkie mają takie zapotrzebowanie. Takimi roślinami są np. sukulenty ( rośliny, które gromadzą wodę w swoich częściach roślin, aby w razie zapotrzebowania mogły mieć jej pod dostatkiem).

  Melioracje wodne wykonuje się….

  ….. w celu – ale należy pamiętać o tym jaki jest stan gleby:

  • obniżenia zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych, aby osuszyć teren,
  • podniesienia poziomu wód gruntowych, aby zwiększyć wilgotność,
  • nawodnienia gleby za pomocą specjalnych urządzeń.

  Trzeba też wziąć pod uwagę zasięg działań oraz źródła finansowania takich urządzeń. Co to oznacza? Jeśli chodzi o finansowanie to oczywiście chodzi tu o pieniądze, na urządzenie melioracyjne. Czy warto inwestować czy też nie. Natomiast biorąc pod uwagę zasięg urządzeń (link afiliacyjny) nawadniających i odwadniających tu trzeba mieć na uwadze czy to będzie do użytku prywatnego czy nie.

  Zatem takie melioracje wodne dzielą się na:

  • podstawowe, które obejmują znaczne obszary kraju. Finansowane są z budżetu państwa. Obejmują regulację cieków wodnych, budowę kanałów, urządzeń spiętrzających wodę, zabezpieczeń przeciwpowodziowych i dużych zbiorników retencyjnych.
  • szczegółowe – dotyczą regulacji stosunków wodnych w glebie przez odwadnianie i nawadnianie pół oraz ogrodów. Zalicza się tutaj rowy, rurociągi, sieć drenarską i deszczowanie oraz towarzyszące im budowle melioracyjne: zastawki, jazy, przejazdy przepusty, wodopoje, studzienki, wyloty.

   

   

   

  P.S. Post zawiera linki afiliacyjne.